Crpljenje i prepumpavanje vode

 

Crpljenje i prepumpavanje vode kao potreba javila se usled veoma čestih katastrofa koje se dešavaju usled delovanja prirodnih uticaja bilo da su u pitanju poplave, visoki nivo podzemnih voda, izlivanja, obilne padavine, itd. Takođe veoma često uzročnik problema može biti čovek ili pak dotrajalost instalacija pa tako imamo poterbu za sanacijom nakon curenja instalacija, havarija komunalnih sistema, itd.).

Na raspolaganju Vam nudimo odgovor u vidu pumpi velikih kapaciteta kako za čistu tako i za muljnu odnosno otpadnu vodu. Na raspolaganju imamo više potapajućih muljnih pumpi kapaciteta i do 800 l/min. Takođe imamo i pumpe za čistu i prljavu vodu kapaciteta i do 2.000 l/min.

Takođe Vam možemo ponuditi mogućnost ispumpavanja vode injektorom. Injektorom se najčešće prazne taložnici u kojima postoje znatne količine peska i mulja. Za najfinija čišćenja, i kada je potrebno obaviti sakupljanje vode male zapremine i dubine od svega par cm, koristimo specijalne usisivače za vodu. 


Ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma  Prepumpavanje vode - pumpa za vodu Honda  Sakupljanje vode usisivacem