Hidrantne mreže

 

Još jedna usluga koju pružamo je kompletna izgradnja sa ili bez projektovanja kako spoljnih tako i unutrašnjih hidrantnih mreža. Spoljašnju hidrantnu mrežu, u zavisnosti od projekta možemo izgraditi kako od PEHD (okiten) tako i od PPR („plastičnih“) cevi. Dok za unutrašnju mrežu korstimo pocinkovane cevi sa mogučnošću narezivanja cevi prečnika do 4″.

Prilikom izgradnje koristimo samo atestirane cevi i fazonske komade sa mogućnošću ugradnje kako livenih tako i PEHD fazonskih komada.


Slike nekih od izvedenih hidrantskih sistema:

Podzemni hidrant   Nadzemni hidrant  Zidni hidrant