Ispiranje cevovoda kombinacijom kompresovanog vazduha i vode

 

Zbog sve veće nečistoće vode koju pijemo, kao i zbog zuba vremena i dugotrajnog korišćenja kako vodovodnih tako i toplotnih instalacija a naročito u instalacijama podnog grejanja i radijatora, u cevima može doći do stvaranja taloga i naslaga na unutrašnjim zidovima cevi.

Da bi taj problem rešili potrebno je da se instalacija s vremena na vreme ispere. U tu svrhu koristimo Ropulse sistem, sistem namenjen i standardizovan za ispiranje čak i cevi pijaće vode.  Sistem Ropluse za ispirianje cevi za razliku od konvencionalnog ispiranja, koristi kombinaciju kompresovanog vazduha i vode koji stvaraju talase vodenog pritiska koji svojim delovanjem skidaju nečistoće sa zidova cevi.

Nečistoće koje se nakupljaju na zidovima cevi podnog grejanja, prouzrokuju neravnomerno zagrevanje prostorije, pa čak i potpuno odsustvo grejanja na pojedinim delovima. Redovnim ispiranjem instalacija ovi problemi se eliminišu čime se takođe smanjuje i utrošak energenata za grejanje.


Slika Ropluse sistema i primer instalacije pre i nakon čišćenja:

Rothenberger Ropuls sistemRopuls sistem kod ispiranja cevovoda pijace vodeRopus sistem kod odgusenja kanalizacije 


Video:
Ispiranje grejnih instalacija Ropulse sistemom

Ispiranje vodovodnih instalacija Ropulse sistemom 

Ispiranje kanalizacione instalacije Ropulse sistemom