Pranje oluka, betona i fasada

Uslužno vršimo i pranje fasada, staza, ograda i betona visokim pritiskom, sa mogućnošću skidanja grafita i njihovim tretiranjem. Takođe vršimo i uslužno pranje oluka do 20m visine.

Osim ovoga vršimo uslugu pranja separatora masti i šahtova visokim pritiskom. Ukoliko želite, postoji mogućnost dodavanja razlišitih vrsta hemijskih sredstvama radi boljeg uklanjanja nečistoće kao i mogućnost pranja toplom vodom.


Pranje betona  pranje betona visokim pritiskompranje i ciscenje oluka