Snimanje cevovoda velikih prečnika

 

Inspekcija cevovoda velikog prečnika kao što su primarne gradske fekalne i kišne kanalizacije, vrši se samohodnim traktorskim sistemima opremljenim kamerama u boji sa mogućnošću rotiranja glave kamere u bilo kom smeru. Prilikom prolaska kamere kroz cev na ekranu se prikazuju podaci o položaju kamere, daljini na kojoj se nalazi kao i inklinacija. Ovim kamera mogu se ispitivati cevododi prečnika od ø160 do čak preko ø1000mm.

Inklinacija pokazuje trenutnu vrednost nagiba cevi u odnosu na kalibrisanu (zadatu) vrednost, bilo da je u pitanju pad ili uspon i može biti prikazana u stepenima  [ ͦ ] i procentima – promilima [ % ].

Veoma bitna stvar kod ovakvog sistema je mogućnost izrade izveštaja inspekcije. Izveštaj inspekcije se sastoji od:

  • Video zapisa same inspekcije (Primer video inspekcije gde se na ekranu može videti datum i vreme inspekcije u gornjem delu ekrana, zatim u gornjem desnom uglu prikaz daljine u feet-ima ili metrima, u donjem levom uglu nagib cevi dok u donjem desnom je grafički prikaz položaja kamere u cevi kao i brzina i smer kretanja traktora, možete pogledati ovde)
  • Grafičkog prikaza uočenih nedostataka, sa tačnom lokacijom, njegovim kodom (najčešće prema DIN EN 13508 sistemu kodiranja), slikom nedostatka i objašnjenjem (primer možete pogledati ovde)
  • Grafičkog prikaza inklinacije u obliku grafikona

Primer jednog detaljnog izveštaja video inspekcije možete preuzeti ovde.

Takođe vršimo ispitivanje kanalizacionih sistema na vodonepropusnost.

Posedujemo i sertifikate da smo prošli obuku i osposobljavanje za rukovanje i korišćenje sistema za video inspekciju cevnih instalacija. (Sertifikati)