Snimanje kanalizacije kamerom

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

 

Snimanje kanalizacije kamerom nam omogućava da vršimo vizuelnu inspekciju cevi prečnika od ø32 do čak ø600mm različitim vrstama kamera.


Snimanje kanalizacije kamerom - Uvodna rec
Uvodna reč…
Snimanje kanalizacije kamerom - Preventivna snimanja
Preventivna snimanja kanalizacije
Snimanje kanalizacije kamerom - Cevovodi velikih precnika
Snimanje cevovoda velikih prečnika
Snimanje kanalizacije kamerom - Trasiranje instalacije
Trasiranje cevovoda