Trasiranje cevovoda

 

Još jedna od usluga našeg programa je usluga trasiranja cevovoda, kako vodovodnih instalacija pocinkovanih cevi tako i kanalizacionih cevovoda. Ovom metodom uspešno pronalazimo pravac pružanja cevovoda kao i dubinu na kojoj se nalazi. U kombinaciji sa video inspekcijom na ovaj način vrlo precizno možemo locirati eventualni problem u instalacijama i rešiti ga bez potrebe da se prekopava kompletna instalacija i traži uzrok problema.

Moramo da napomenemo da smo i ponosni vlasnici sistema Ridgid SR24 – Prvi i jedini u Srbiji! Uređaj za lociranje i trasiranje podzemnih instalacija sa ugradjenim GPS-om. Uz pomoć Bluetooth-a na Vaš mobilni telefon može upisati poziciju Vaših instalacija. Takođe postoji mogućnost implementacije očitanih podataka u GIS (Geografski informacioni sistem).


Slika: Snimanje i trasiranje cevovoda

Lociranje kvara na kanalizacionoj instalaciji  Trasiranje i lociranje instalacija sa GPS-om - Ridgid SR-24

Ovi sistemi su takođe pogodni za trasiranje kablova i ostalih strujnih instalacija u zemlji kao i za pronalaženje taložnih i septičkih jama ali i mesta priključka na kanalizaciju. Za ovo koristimo sisteme kao što su Metrotech, Ridgid, Seba KMT i Sewerin.