Vodovodne instalacije od PPR cevi

Sve više i više ljudi se susreće sa potrebom da zbog zuba vremena zameni svoje pocinkovane vodovodne instalacije iz stanova i kuća novim PP-R ili tzv. „plastičnim cevima“. Glavna odlika plastičnih cevi je duži vek trajanja. Vodovodne instalacije od PPR cevi su potpuno u skladu sa standardom koji se propisuje za cevi kojima se distribuira pijaća voda. Otpornije su na temperaturne šokove pa su u pojednim slučajevima pogodne i za izradu instalacija grejanja.

Izrađujemo instalacije od PPR cevi prečnika od Ø20mm do Ø125mm.


 

Vodovodne instalacije dotrajala cev  Vodovodne instalacije 1  Vodovodne instalacije 2  Vodovodne instalacije 3


Zamena starih pocinkovanih cevi je takođe preporučljiva jer su, zbog same strukture materijala, pune rđe i kamenca. Rđa i kamenac, kao i ostale nečistoće lako se lepe za zidove pocinkovanih cevi te je konzumacija vode iz njih nepreporučljiva. Osim toga podložnije su pucanju i curenju. Pa su takođe najčešće uzrok i pojave vlage, uvećanih gubitaka i računa za vodu. Pulsno ispiranje pocinkovanih instalacija može donekle prolongirati njihov vek trajanja. Kao i da ukloni većinu nečistoća iz cevovoda. O pulsnom ispiranju cevovoda možete pročitati ovde.

Vodovodne instalacije od PPR cevi osim što su izdržljivije i dugotrajnije, materijal od kojih su napravljene mnogo teže lepi nečistoću za svoje zidove. Međutim i tu je preporuka da se periodično obavlja pulsno ispiranje instalacije. Koliko često, zavisi najviše od kvaliteta vode koja se distribuira kroz cevovod.